Välkommen till oss


Svante Söderstöm - Tandläkare, Sonia Rondahl Söderstöm - Tandsköterska,  Susanna Thunberg - Tandsköterska, Vlora Gashi - Tandhygienist. 


Svante Söderstöm - Tandläkare, Vlora Gashi - Tandhygienist. 

 


Angelica Andersson
Tandläkare 


Koa
Klinikmaskot